Werken in de wijk

 

Werken in de wijk is een informatieve website van   

Een samenwerkingsverband van ervaringswerkers, ontwerpers, juristen, trainers en om-denkers.

Klik op ONDERBOVEN voor meer informatie

De kracht van eigen oplossingen is de kern van onze aanpak.

Als burgers niet betrokken worden bij het werken aan problemen in eigen leven of wijk worden zij ook geen deel van de oplossing ervan (Stam,2013). Burgers die mee bepalen en mee ontwerpen aan  formele- en informele zorg en welzijn in hun wijk zijn vaker bereid hier dan ook verantwoordelijkheid voor nemen.

 

 

heeft de kennis en de ervaring om zowel burgers als professionals te faciliteren.

ONDERBOVEN zoekt nieuwe, innovatieve oplossingen en antwoorden bij sociale vraagstukken, met een bijzondere aandacht voor menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid. We werken in de wijk  samen met burgers, professionals, managers en bestuurders aan oplossingen die de afstand van kwetsbare mensen tot de maatschappij niet vergroot, maar juist verkleint en inclusie mogelijk maakt. Het samen met burgers en professionals bedenken en pro actief uitvoeren van creatieve oplossingen is het kenmerk van onze faciliterende werkwijze.

ONDERBOVEN staat bekend om zijn inhoudelijke betrokkenheid en eigenwijze visie op sociale vraagstukken. Kernbegrippen zijn empowerment, zelforganisatie, denken in mogelijkheden en eigen kracht, verbinden, mee doen van mensen met beperkingen, recombineren en stimuleren van de buurteconomie!

Werken in de Wijk  is een informatie en inspiratieplatform voor iedereen die actief is in wijken, buurten, dorpen of steden om participatie en zelforganisatie van alle burgers te vergroten en te ondersteunen.

 

 

 

 

Bookmark and Share

Laatste bericht

Agenda

    Archief

    image013
    image009image008image006image005

     

    Bookmark and Share